Aktuella utbildningar


Grundutbildning i motiverande samtal (MI)
Datum: Kontakta Bogruppen för mer info
Plats: Livihops huvudkontor, Sicklastråket 3, Nacka
Max antal deltagare: 20

Pris: 7000kr (30% rabatt vid bokning av fler platser)

Läs mer

Fördjupningsutbildning i motiverande samtal (MI)
Datum: Kontakta Bogruppen för mer info.
Plats: Livihops huvudkontor, Sicklastråket 3, Nacka
Max antal deltagare: 20

Pris: 6000kr (30% vid bokning av fler platser)

Läs mer

Anmälan och frågor: 

sara.hedlund@bogruppen.se

COVID 19

Bogruppen följer utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i dagsläget fortgår vissa delar av vår verksamhet som vanligt medan andra delar har anpassats utifrån rådande omständigheter.  

I verksamheter där deltagare träffas i våra lokaler uppmanar vi till extra försiktighet, till exempel att vara noggrann med handhygienen och att hålla avstånd till varandra. Denna kurs genomförs därför med reducerat antal deltagare. 

Uppvisar du som deltagare eller ledare symptom på luftvägsinfektion (hosta, andningssvårigheter eller feber) ska du alltid stanna hemma. Det gäller även dig som endast har lindriga symptom.

 


Grundutbildning i motiverande samtal (MI)


Motiverande samtal (MI) är en samarbetsinriktad samtalsstil med syfte att stärka en persons egen motivation till förändring. Den är mycket användbar där en person fungerar som yrkesmässig hjälpare för någon annan. Den har idag ett brett stöd i forskningen.

Utbildningen ska ge en förståelse och praktisk tillämpning av motiverande samtal samt hur man kan fortsätta att lära sig det. Vi kommer att arbeta praktiskt med olika former. Vi tränar på och tillämpar förhållningssättet i motiverande samtal, MI-anda, visa/förmedla empati och guidning i samtalet. Vi tränar på olika samtalsfärdigheter (Öppna frågor, Affirmationer, Reflektivt lyssnande, Sammanfattningar). Ni introduceras till betydelsen av träning, feedback och kodning. Vi går igenom forskningsläget om MI. Formatet är guidande föreläsning, praktiska övningar med medföljande ”debriefings”; rollmodellering; Videofilmer som analyseras med ovanstående fokus. , Vi tränar MI-samtal med en professionell skådespelare och samtal spelas in för kodning på MICLAB. Kodning görs enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity Manual (MITI 4.2.1) och ger svar på: ”I hur hög grad används MI under samtalet?”

Anställda från Bogruppen och Livihop måste kolla med sin chef om de kan delta i utbildningen.

Litteratur:

Naar-King, S. & Suarez, M. (red.) (2014). Motiverande samtal – MI: med tonåringar och unga vuxna. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Ortiz, L. (2014). När förändring är svårt: att hantera motstånd med motiverande samtal. (2. utg.) Stockholm: Natur & kultur.


Fördjupningsutbildning i motiverande samtal (MI)


Bogruppens fortsättningsutbildning riktar sig till alla gått grundutbildning som vill fördjupa sina färdigheter i motiverande samtal.

Motiverande samtal är en samarbetsinriktad samtalsstil med syfte att stärka en persons egen motivation till förändring. Den är mycket användbar där en person fungerar som yrkesmässig hjälpare för någon annan. Den har idag ett brett stöd i forskningen.

Fortsättningsutbildningen i motiverande samtal omfattar två heldagar och en halvdag samt kodning med individuell återkoppling från MICLAB. Utbildningsdagarna är till stor del upplevelsebaserade, de fokuserar på färdighetsträning och ger en teoretisk och praktisk fortsättning i MI. Vi fördjupar kunskapen i förändringstal, de fyra processerna och MI-anda. Utbildningen har ett särskilt fokus på arbete med unga, psykiatrisk- och substansbruksproblematik men anpassas till deltagarnas egna behov och önskemål.

Kursledare:
Tomas Åkerlund, legitimerad kurator och legitimerad psykoterapetut

Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers