Tillstånd


Bogruppen innehar tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg:

– Hem för vård eller boende (HVB)

– Stödboende

– Verksamhet med konsulentstöd till familjehem och jourhem som tar emot barn

 

För mer info om tillstånd kontakta www.ivo.se, 010-788 50 00.