Stödboende 16-20 år


Boende med anpassat stöd för unga och unga vuxna i åldern 16–20 år

Bogruppen stödboende är ett eget boende med anpassat stöd för unga och unga vuxna i åldern 16–20 år. Insatsens huvudsakliga syfte är att under trygga former träna och förbereda individen för ett självständigt boende och vuxenliv. Bogruppen stödboende är ett placeringsalternativ där individen inte matchar institution eller kollektivt boende.

Bogruppen stödboende är en tillståndspliktig verksamhet där vi jobbar utifrån egna lägenheter som riktar sig till följande målgrupp:

  • Unga och unga vuxna i åldern 16 år t.o.m. 20 år.
  • Unga och unga vuxna med tidigare missbruk i kombination med kriminalitet, neuropsykiatriska problem och psykisk ohälsa.
  • Unga och unga vuxna som har kommit som ensamkommande barn till Sverige.
  • Unga och unga vuxna som tidigare varit placerade för social problematik.
  • Unga och unga vuxna som lever i en otillfredsställande hemsituation.
  • Unga och unga vuxna i behov av skyddad placering.

Vår personals sammantagna kompetens vad gäller relevant utbildning, språk och erfarenhet ger oss förutsättningarna för att möta de behov som målgruppen har och vi säkerställer en trygg och säker insats. På Bogruppen ser vi individen, före diagnosen. Vi är vana att jobba med människor som ”hamnat mellan stolarna” och som inte har fått rätt hjälp på andra ställen. Personal finns tillgänglig dygnet runt alla dagar.

Stödboende 21-65 år


Eget boende med stöd i hemmet – tillgång till personal dygnet runt

Bogruppen erbjuder stödboende för människor i åldern 21–65 år med olika fysiska eller psykiska hinder i kombination med missbruksproblematik. Vi erbjuder även stöd i redan befintlig bostad.

Syftet är att hjälpa individen att klara av att bo i eget boende. Stödboendet ska öka den enskildes möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället samt vara till hjälp i vardagen. Bogruppen individanpassar och skapar lösningar utifrån den enskildes behov. Det kan gälla social träning, motivation, att skapa struktur i tillvaron, ADL träning, medicinhantering och att få stöd att klara praktiska frågor.

Vi ser alla människors värde och anser att en bra boendemiljö är en del av tillfrisknandet. Vi investerar i våra boenden och ser till att de är utrustade med möbler och interiörer som ska bidra till trygghet och harmoni. De flesta av våra boenden har dessutom närhet till vacker miljö.