Tjejboende Rosenvillan


På Bogruppen har vi lång erfarenhet av att arbeta med personer i utsatthet. Vår verksamhet har funnits sedan 2008. Vi har en trygg och sammansvetsad personalgrupp med gedigen erfarenhet och kompetens. Vi står för tydlighet, struktur, ärlighet, trygghet och värme.

Vårt mål är att tjejerna skall vara bättre rustade för ett aktivt liv efter utskrivning.

Vi tar emot tjejer 16-20 år med psykosocial problematik, svårigheter i relationer och/eller neuropsykiatrisk problematik samt trauma.

Tjejerna bor i egna lägenheter i en fastighet som heter Rosenvillan, ca 2 mil utanför Norrköping. I samma fastighet finns det en personallägenhet om 3 rum och kök där möjlighet till olika aktiviteter, enskilt eller i grupp, finns att tillgå.

Varje tjej som skrivs in på Rosenvillan kommer ges möjlighet till kontinuerliga samtal med psykolog samt träff med sjuksköterska och läkare vid behov. En kvalificerad kontaktperson kommer att utses som blir ansvarig för det dagliga arbetet och planering samt ge strukturerat stöd gällande t e x skola, sociala sammanhang, fritidsaktiviteter. Vi kan erbjuda familjearbete vid behov i tjejens nätverk.

Rosenvillan erbjuder kraftigt förstärkt stödboende i en familjär och personlig miljö.