Öppenvård/behandling


Bogruppen Öppenvård erbjuder psykiatrisk bedömning, behandling och stöd till klienter inom Bogruppen samt mot andra utförare. Vi erbjuder också metodutveckling, metodstöd i vardagen och handledning. Vi utbildar och handleder i Motiverande samtal och programmet Vägledande samspel ICDP.

Bogruppen Öppenvård består av ett team av leg psykologer, specialist i klinisk psykologi, psykoterapeuter, socionomer -med bred kompetens och psykiatrisjuksköterska samt konsult-psykiater. Vi erbjuder psykiatrisk bedömning, utredning, skräddarsydda behandlingspaket, psykoedukativa samtal, handledning för behandlingspersonal och familjehem samt -familjesamtal vid riskbruk, missbruk och samsjuklighet.

Erfarenhet och engagemang

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och unga vuxna med psykosocial problematik, substansbruk, -kriminalitet och psykiatriska problem såsom neuropsykiatri och trauma. Vi tar denna patientgrupp på allvar, ger inte upp och brinner för att använda och förmedla kompetens gällande -missbruk och samsjuklighet.

Behandlingsfilosofin utgår från socialstyrelsens riktlinjer om att arbeta med samsjuklighet och vi beaktar den mångbottnade problematik som ofta finns hos den här gruppen. Vi använder evidensbaserade metoder t.ex. i form av motiverande -samtal, KBT och EMDR – traumabehandling, på ett för målgruppen -anpassat vis, och tar ansvar för den terapeutiska relationen,
vid vilken vi lägger stor vikt.

Bedömning och skräddarsydda behandlingar

En grund för arbetet är vår psykiatriska bedömning. I den ingår social kartläggning, missbruksbedömning samt psykiatrisk intervju. Bedömningen leder till ett utlåtande, som kan -användas både i den pågående behandlingen och gentemot -socialtjänst. Bedömningen innehåller klientens hjälpbehov, önskemål, -eventuella psykiatriska diagnoser samt förslag till -behandling och rekommenderat förhållningssätt i relation till -klienten. -Bogruppen Öppenvård kan utifrån bedömningarna även -erbjuda konsultationer för behandlingspersonal och familjehem.

Samtliga insatser utvärderas med vetenskapligt utprovade -bedömningsinstrument vilka återkopplas till klienten, boendet och socialtjänsten när så önskas.

Kontakta oss gärna för mer information:
Sara Hedlund
sara.hedlund@bogruppen.se
010-175 57 11
0730-22 96 35