Bogruppen – det hållbara alternativet


Vi på Bogruppen utgår från ett relations- och kunskapsorienterat arbetssätt tillsammans med individen.

Vi erbjuder, genom våra engagerade, modiga och innovativa medarbetare, mångsidiga och varaktiga insatser där individens behov är i fokus.

VÅRA VÄRDEORD

  • Integritet
  • Delaktighet
  • Självbestämmande
  • Ansvar