Kontakta Bogruppen


Växel och jour dygnet runt:
010-17 55 700
Fax:
010-33 34 643
Placeringsförfrågningar:
010-17 55 701

Bogruppen Familjehem i Sverige AB
559046-0639 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA
Email: 5590460639@kollektorinvoice.se
GLN: 7365590460638

Bogruppen i Östergötland AB
556760-7360 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA
Email: 5567607360@kollektorinvoice.se
GLN: 7365567607363

Enhetskontor
Fjärilsgatan 47
603 61 Norrköping

Helena Bergstedt/Enhetschef
helena.bergstedt@bogruppen.se
010-17 55 709

Markus Erenius/Marknad- och placeringsansvarig, föreståndare
markus.erenius@bogruppen.se
010-17 55 701

Enhetskontor
Sicklastråket 1, 3
131 54 Nacka

Helena Bergstedt/Stf Enhetschef
helena.bergstedt@bogruppen.se
010-17 55 709

Markus Erenius/Placerings- och marknadsansvarig, föreståndare
markus.erenius@bogruppen.se
010-17 55 701

Stockholm/Uppsala /Norrköping

Enhetskontor
Sicklastråket 1, 3
131 54 Nacka

Vårdsätravägen 5
756 46 Uppsala.

Fjärilagatan 47
603 61 Norrköping

Carola Clomen/Verksamhetschef, föreståndare
carola.clomen@bogruppen.se
010-17 55 732

Ingela Martinsson/ Enhetschef
ingela.martinsson@bogruppen.se
010-17 55 733

Markus Erenius/Marknad- och placeringsansvarig
markus.erenius@bogruppen.se
010-17 55 701

Bogruppen är sedan våren 2019 en del av Livihopgruppen.