Kontakta Bogruppen


Växel och jour dygnet runt:
010-33 34 643
Fax:
010-17 55 700
Placeringsförfrågningar:
010-17 55 701
Förvärv och uppköp:
010- 17 55 705

Bogruppen HVB i Sverige AB
556903-4936 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA
Email: 5569034936@kollektorinvoice.se
GLN: 7365569034938

Bogruppen Familjehem i Sverige AB
559046-0639 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA
Email: 5590460639@kollektorinvoice.se
GLN: 7365590460638

Bogruppen i Östergötland AB
556760-7360 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA
Email: 5567607360@kollektorinvoice.se
GLN: 7365567607363

Enhetskontor
Fjärilsgatan 47
603 61 Norrköping

Lin Osen/Enhetschef
lin.osen@bogruppen.se
010-17 55 708

Helena Bergstedt/Enhetschef
helena.bergstedt@bogruppen.se
010-17 55 709

Markus Erenius/Marknad- och placeringsansvarig, föreståndare
markus.erenius@bogruppen.se
010-17 55 701

Enhetskontor
Sicklastråket 1, 3
131 54 Nacka

Helena Bergstedt/Stf Enhetschef
helena.bergstedt@bogruppen.se
010-17 55 709

Markus Erenius/Placerings- och marknadsansvarig, föreståndare
markus.erenius@bogruppen.se
010-17 55 701

Enhetskontor
Strandvägen 6a
837 31 Järpen

Bianca Zanden/Enhetschef
bianca.zanden@bogruppen.se
010-17 55 730

Ina Troll/Behandlingsansvarig
ina.troll@bogruppen.se
010-17 55 731

Markus Erenius/Placerings- och marknadsansvarig
markus.erenius@bogruppen.se
010-17 55 701

Stockholm/Uppsala /Norrköping

Enhetskontor
Sicklastråket 1, 3
131 54 Nacka

Vårdsätravägen 5
756 46 Uppsala.

Fjärilagatan 47
603 61 Norrköping

Carola Clomen/Verksamhetschef, föreståndare
carola.clomen@bogruppen.se
010-17 55 732

Ingela Martinsson/ Enhetschef
ingela.martinsson@bogruppen.se
010-17 55 733

Markus Erenius/Marknad- och placeringsansvarig
markus.erenius@bogruppen.se
010-17 55 701

Adress:
Rönningevägen 9A
144 61 Salem

Personal
010-17 55 743

Malin Rosell/STF Föreståndare
malin.rosell@bogruppen.se
010-17 55 722

Yvonne Kossek/ Föreståndare
yvonne.kossek@bogruppen.se
010-17 55 723

Markus Erenius/Marknad- och placeringsansvarig
markus.erenius@bogruppen.se
010-17 55 701

Peder Ring
peder.ring@bogruppen.se
010-17 55 705

Markus Erenius
markus.erenius@bogruppen.se
010-17 55 701

Helena Bergstedt
helena.bergstedt@bogruppen.se
010-17 55 709

Carola Clomen
010-17 55 732
carola.clomen@bogruppen.se

Patrik Bergström
010-17 55 704
patrik.bergstrom@bogruppen.se

Malin Rosell
010-17 55 722
malin.rosell@bogruppen.se