Kontakta Bogruppen


Växel och jour dygnet runt:
010-17 55 700
Fax:
010-33 34 643
Placeringsförfrågningar:

Sara Hedlund
sara.hedlund@bogruppen.se
010-175 57 11
0730-22 96 35

Fredrik Bjuvander
fredrik.bjuvander@bogruppen.se
010-175 57 13
0722-21 51 06

Bogruppen Familjehem i Sverige AB
559046-0639 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA
Email: 5590460639@kollektorinvoice.se
GLN: 7365590460638

Bogruppen i Östergötland AB
556760-7360 FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA
Email: 5567607360@kollektorinvoice.se
GLN: 7365567607363

Enhetskontor
Fjärilsgatan 47
603 61 Norrköping

Sara Hedlund
sara.hedlund@bogruppen.se
010-175 57 11
0730-22 96 35

Fredrik Bjuvander
fredrik.bjuvander@bogruppen.se
010-175 57 13
0722-21 51 06

Enhetskontor
Sicklastråket 1, 3
131 54 Nacka

Sara Hedlund
sara.hedlund@bogruppen.se
010-175 57 11
0730-22 96 35

Fredrik Bjuvander
fredrik.bjuvander@bogruppen.se
010-175 57 13
0722-21 51 06