Bogruppen


Kvalitetssäkring och ledningssystem

För oss på Bogruppen är det viktigt med kvalitet och att ledningssystemet som styr vårt arbete har en sammanlänkad funktion. Arbetet med dokumentation, förståelse och uppföljning av rutiner och arbetssätt är centralt och ett dagligt inslag i alla våra verksamheter.
Bogruppen har har tydliga rutiner gällande egenkontroller, avvikelserapportering samt klagomålshantering.

Våra medarbetare

Bogruppen värnar om att ha en så bred kompetens både erfarenhetsmässigt och utbildningsmässigt som möjligt. Detta för att kunna matcha de förfrågningar vi får så tydligt och bra som möjligt. Bogruppens arbetslag består bland annat av, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, socionomer, undersköterskor, mentalskötare sjuksköterska, psykologer, drog- och alkoholterapeut.

Bogruppen är en del av Livihopgruppen

Bogruppen är sedan 2019 en del av Livihopgruppen. Livihopgruppen är ett omsorgsbolag som erbjuder högkvalitativa tjänster inom personlig assistans, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Vi tror på människors lika värde och har som målsättning att alla, oavsett behov eller drömmar, ska få individanpassat stöd och en bättre vardag. Vi grundades år 2011 och våra drygt 850 anställda, fördelat på nio dotterbolag, hjälper idag fler än 300 uppdragsgivare i alla åldrar samt med olika funktionsvariationer och behov. Vår ambition är att bli en av Sveriges ledande aktörer inom omsorgsbranschen och att genom vår storlek påverka samhället till det bättre. Det gör vi bland annat genom att verka för högre transparens och kvalitet i alla tjänster, förbättrade arbetsvillkor för våra personliga assistenter, samt högre krav på hållbarhet och minskade miljögifter i vår omgivning. Vi satsar på hållbarhet och ställer krav på våra leverantörer att ställa om till hållbarhet. Vår tillväxtstrategi bygger på organisk utveckling samt förvärv av sunda och långsiktiga bolag inom omsorgsbranschen, som delar värdegrunden hos en god medmänniska. Liv ihop AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2018.

Besök livihopgruppen.se