Konsulentstödda familjehem


Bogruppen familjehem är en del av Livihopgruppen sedan våren 2019. Vi har arbetat med familjehemsvård sedan 2012 och är främst verksamma i Mellansverige.  Vi har ramavtal med ett flertal kommuner i Sverige. Bogruppen tar emot utsatta barn, ungdomar och i vissa fall vuxna. I våra familjehem kan vi också ta emot förälder med barn som behöver skydd, eller stöd med att utveckla en tryggare anknytning.

Vi erbjuder ett kraftigt förstärkt stöd till våra familjehem och tar emot både för jour och stadigvarande placeringar. Bogruppen familjehem erbjuder vid behov behandling till familjehemsplacerade barn och ungdomar via öppenvård. Bogruppen kan genomföra psykologutredningar, neuropsykiatriska utredningar på uppdrag av socialtjänsten. Bogruppen strävar alltid efter att barn och ungdomar som bor hos oss ska ha en fungerande skolgång eller annan anpassad sysselsättning. Vi följer regelbundet upp skolarbetet och erbjuder skolans personalhandledning eller konsultation.

För placeringsförfrågan:

Carola Clomén/ Verksamhetschef
carola.clomen@bogruppen.se
010-17 55 732

Markus Erenius/ Marknad- och Placeringsansvarig
markus.erenius@bogruppen.se
010-17 55 701

För placeringsförfrågan:

Markus Erenius/ Marknad- och Placeringsansvarig
markus.erenius@bogruppen.se
010-17 55 701

Vår behandlingsfilosofi vilar i en relationell grundsyn

» Familjehemmets roll är att skapa en tillitsfull och hållbar relation till barn och ungdomar. Vi ser matchning som mycket viktig. Våra familjehem är valda utifrån deras olika kompetenser och erfarenheter.

» Familjehemmet använder sig av vardagens möjligheter för att uppnå ett positivt samarbetsklimat, vilket är grunden för all förändring.

» I handledningen får familjehemmet hjälp att hitta metoder och redskap som bäst gynnar barnets eller ungdomens utveckling.

» Vi strävar alltid efter att lyfta fram det som fungerar hos barnet eller ungdomen och stärka det som personen är bra på. Våra familjehem erbjuds ”Ett hem att växa i” och kunskap i anknytningsteori och vägledande samspel för att få möjlighet att stärka sin förmåga till reflektion.

» Bogruppen erbjuder utredning, behandling och eftervårdsinsatser utifrån socialtjänstens uppdrag.

» Biologiska föräldrars engagemang och delaktighet är viktig. Vi utformar stödinsatser utifrån de önskemål socialtjänst har.

» Vi erbjuder stöd till biologiska barn i familjehem utifrån familjens önskemål och uppdrag som familjehem för att förebygga sammanbrott.

» Våra familjehemsföräldrar erbjuds handledning både i grupp och enskilt. Våra konsulenter stödjer och handleder familjehemmet genom regelbundna hembesök. Vi har beredskap på kvällar, nätter och helger.

» Bogruppen kan erbjuda både stödboende och HVB som en del av en effektiv och fungerande vårdkedja.

Intresserad av att bli familjehem eller vill du veta mer?

Använd formuläret eller kontakta Carola Clomen, Verksamhetschef, 010-17 55 732

  Förnamn

  Efternamn

  Gatuadress

  Postnr/ort

  Email

  Telefon

  Ålder

  Har du/ni erfarenhet som familjehem?
  JaNej

  Finns ledigt rum?
  JaNej

  Finns det husdjur i hemmet?
  JaNej

  Hemmavarande barn?
  JaNej
  Om ja, hur många och i vilken ålder?

  Hur hittade du till Bogruppen: internet, annons, annat?


  Att vara familjehem


  Som familjehem tar du emot barn och ungdomar för kortare eller längre tid i ditt hem. Du är beredd att öppna ditt hem, din familj och ditt hjärta för barn och ungdomar som behöver ditt stöd.

  Som familjehem får du arvode och omkostnad för ditt uppdrag. Alla familjehem utreds genom hembesök, samtal,  djupintervju, referenser och registerkontroll. Du som är familjehem arbetar miljöterapeutiskt i vardagen. Du som familjehem får ett nära stöd av våra familjehems­konsulenter som är socionomer eller liknande med mångårig erfarenhet av familjehemsvård. Vi erbjuder utbildning och grupphandledning regelbundet. Familjehemsarbete är ett teamarbete där du som familjehem är mycket viktig.

  » Våra familjehem utbildas i ”Ett hem att växa i”, Vägledande samspel och anknytningsteori för att öva på och stärka sin förmåga till samspel och reflektion.

  » Vi erbjuder stöd till biologiska barn i familjehem utifrån familjens önskemål och uppdrag som familjehem.

  » Alla barn och ungdomar som placeras i Bogruppens familjehem kan erbjudas behandling genom öppenvård.

  » Våra familjehemsföräldrar erbjuds handledning både i grupp och enskilt. Våra konsulenter besöker regelbundet er som familjehem. Vi ger det stöd ni behöver.