Stödboende 16–20 år

Boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16–20 år. Insatsens huvudsakliga syfte är att under trygga former träna och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv.

Läs mer

Stödboende 21-65 år

Bogruppen erbjuder stödboende för människor i åldern 21-65 år, med olika fysiska och/eller psykiska hinder samt missbruksproblematik. Vi erbjuder även stöd i redan befintlig bostad.

Läs mer

Skyddat boende

Bogruppen har lång erfarenhet och kunskap av att arbeta med skyddsärenden både i stödboendeform och familjehemsform. Vi kan erbjuda insatser och boende i stora delar av Sverige samt utomlands.

Läs mer

Öppenvård

Bogruppen Öppenvård erbjuder psykiatrisk bedömning, behandling och stöd till klienter inom Bogruppen samt mot andra utförare. Vi erbjuder också metodutveckling, metodstöd i vardagen och handledning.

Läs mer

Tjejboende Rosenvillan

Vi tar emot tjejer 16-20 år med destruktivt nedbrytande beteende, psykosocial problematik, svårigheter i relationer och/eller neuropsykiatrisk problematik samt trauma.

Läs mer