Familjehem

Bogruppen tar emot utsatta barn och ungdomar. I våra familjehem kan vi också ta emot förälder med barn som behöver skydd, eller stöd med att utveckla en tryggare anknytning.

Läs mer

Stödboende 16–20 år

Boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16–20 år. Insatsens huvudsakliga syfte är att under trygga former träna och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv.

Läs mer

Stödboende 21-65 år

Bogruppen erbjuder stödboende för människor i åldern 21-65 år, med olika fysiska och/eller psykiska hinder samt missbruksproblematik. Vi erbjuder även stöd i redan befintlig bostad.

Läs mer

HVB

Vi finns i Rönninge/Stockholm och har 6 platser för pojkar i hemlik miljö och vänder oss till pojkar mellan 16 – 21 år. Problematiken kan vara missbruk och/eller kriminalitet, neuropsykiatriska problem och/eller psykisk ohälsa.

Läs mer

Skyddat boende

Bogruppen har lång erfarenhet och kunskap av att arbeta med skyddsärenden både i stödboendeform och familjehemsform. Vi kan erbjuda insatser och boende i stora delar av Sverige samt utomlands.

Läs mer

Bogruppen Åre

Bogruppen Åre erbjuder stödboende för personer i åldern 21–65 år med psykisk ohälsa, missbruksproblematik samt kriminalitet. Vi erbjuder även boendestöd i eget ordnat boende.

Läs mer

Öppenvård

Bogruppen Öppenvård erbjuder psykiatrisk bedömning, behandling och stöd till klienter inom Bogruppen samt mot andra utförare. Vi erbjuder också metodutveckling, metodstöd i vardagen och handledning.

Läs mer

Öppenvårdsmottagning

Vid kajen i Hammarby sjöstad samarbetar en grupp ­behandlare bestående av leg psykologer och psykoterapeuter. Vi välkomnar individer, par och familjer men också organisationer och arbetsgrupper.

Läs mer

Tjejboende Rosenvillan

Vi tar emot tjejer 16-20 år med destruktivt nedbrytande beteende, psykosocial problematik, svårigheter i relationer och/eller neuropsykiatrisk problematik samt trauma.

Läs mer

Senaste nytt

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 492
Click here to Troubleshoot.