Eget boende med stöd i hemmet – tillgång till personal dygnet runt


Bogruppen erbjuder stödboende för människor i åldern 21–65 år med olika fysiska och/eller psykiska hinder samt missbruksproblematik. Vi erbjuder även stöd i redan befintlig bostad.

Syftet är att hjälpa individen att klara av att bo i en egen lägenhet eller i ett eget hus. Stödboendet ska öka den enskildes möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället samt vara till hjälp i vardagen. Bogruppen individanpassar och skapar lösningar utifrån den enskildes behov. Det kan gälla social träning, motivation, att skapa struktur i tillvaron eller att få stöd att klara praktiska frågor. Bogruppens boende har bemanning dygnet runt alla dagar i veckan.

Vi ser alla människors värde och anser att en bra boendemiljö är en del av tillfrisknandet. Vi investerar i våra boenden och ser till att de är utrustade med fräscha möbler och interiörer som ska bidra till trygghet och harmoni. De flesta av våra boenden har dessutom närhet till vacker natur.

Kontakta oss gärna för mer information:
Markus Erenius/ Marknad- och Placeringsansvarig
markus@bo-gruppen.se
010-17 55 701