Boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16–20 år


Bogruppen Stödboende är ett eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16–20 år. Insatsens huvudsakliga syfte är att under trygga former träna och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv. Bogruppen Stödboende är ett placeringsalternativ där barnet eller den unge inte har sådant behov av vårdinsatser som motiverar en placering i t.ex. HVB.

Bogruppen Stödboende är en tillståndspliktig verksamhet där vi jobbar utifrån egna lägenheter som riktar sig till följande målgrupp:

  • Barn och unga i åldern 16 år t.o.m. 20 år
  • Barn och unga som har kommit som ensamkommande barn till Sverige.
  • Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik.
  • Barn och unga som lever i en otillfredsställande hemsituation.

Vår personals sammantagna kompetens vad gäller relevant utbildning, språk och erfarenhet ger oss förutsättningarna för att möta de behov som målgruppen har och vi säkerställer en trygg och säker insats. På Bogruppen ser vi individen, inte diagnosen. Vi är vana att jobba med människor som ”hamnat mellan stolarna” och som inte fungerar på andra ställen.

Föreståndare:

Markus Erenius
markus@bo-gruppen.se
direkt 011-250 560
växel 011-250 550