Öppenvård


Bogruppen Öppenvård erbjuder psykiatrisk bedömning, behandling och stöd till placerade inom Bogruppen och mot andra utförare. Vi erbjuder också metodutveckling, metodstöd i vardagen, handledning och implementering av metoder. Vi utbildar och handleder i Motiverande samtal och programmet Vägledande samspel ICDP.

Bogruppen Öppenvård består av ett team av psykolog, specialist i klinisk psykologi, psykoterapeuter, socionomer med bred kompetens och psykiatrisjuksköterska. Vi har också konsultpsykiater. Vi erbjuder psykiatrisk bedömning, skräddarsydda behandlingspaket, handledning och familjesamtal vid riskbruk, missbruk och samsjuklighet.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med placerade barn, ungdomar och unga vuxna med psykosocial problematik, substansbruk, kriminalitet och psykiatriska problem inklusive neuropsykiatri och trauma. Vi tar denna patientgrupp på allvar, ger inte upp och brinner för att använda och förmedla kompetens gällande missbruk och samsjuklighet.

Vår behandlingsfilosofi utgår från socialstyrelsens riktlinjer om att arbeta med samsjuklighet och vi beaktar den mångbottnade problematik som ofta finns hos den här gruppen. Vi använder evidensbaserade metoder t.ex. i form av Motiverande samtal, KBT och EMDR – traumabehandling på ett för målgruppen anpassat vis, och tar ansvar för den terapeutiska relationen, vid vilken vi lägger stor vikt.

En grund för arbetet är vår psykiatriska bedömning. I den ingår social kartläggning, missbruksbedömning samt psykiatrisk intervju. Bedömningen faller ut i ett utlåtande som kan användas både i den pågående behandlingen och gentemot socialtjänst, vilket innehåller klientens hjälpbehov, önskemål, ev. psykiatriska diagnoser samt rekommendationer för behandling och förhållningssätt gentemot klienten. Bogruppen Öppenvård kan utifrån bedömningarna även erbjuda konsultationer med behandlingspersonal och familjehem. Vi kan även utföra neuropsykiatriska utredningar.

Vi skapar skräddarsydda behandlingspaket utifrån klientens behov som kan bestå av psykoedukativa samtal, Motiverande samtal, psykoterapi eller familjesamtal.

Samtliga insatser utvärderas med vetenskapligt utprovade bedömningsinstrument vilka återkopplas till klienten, boendet och socialtjänst när så önskas.

Vår mottagning ligger Hammarby sjöstad, Hammarby Kajgata 12, men vi verkar i hela Bogruppen som finns i flera andra städer t.ex. Uppsala, Norrköping.

Kontakta oss gärna för mer information:
Markus Erenius/ Marknad- och Placeringsansvarig
markus@bo-gruppen.se
072-2215110