Bogruppen – helhetslösningar och hög personaltäthet


På Bogruppen ser vi individen, inte diagnosen. Människan har ett värde och rätt till uppskattning, är i fokus och sätts in i ett värdigt sammanhang. Här arbetar vi ej dömande och kategoriserande utan mer forskande och undersökande. Vi arbetar aktivt med kunskapssökande och är öppna för dialog, inte minst med våra uppdragsgivare.

Bogruppen har en personalstyrka med stor erfarenhet och kunskap inom behandling. Inom Bogruppen finns det vi kallar ”kliniska teamet” som innefattar specialistläkare, sjuksköterskor, alkohol och drogterapeut, psykolog samt arbetsterapeuter, som alla finns på plats.

All personal arbetar efter Bogruppens gemensamma värderingar och har starkt engagemang för verksamheten.

För att bibehålla hög standard och kompetens har vi regelbundna genomgångar av verksamheten.

Bogruppens värdegrunder

 • Se individen, inte diagnosen.
 • Flexibilitet.
 • Människovärde (uppskattning).
 • Kontinuitet/Stabilitet/Trygghet.
 • Vi står alltid kvar.
 • Primära behov säkerställs.
 • Individ in i värdigt sammanhang.
 • Aktivt kunskapssökande öppen dialog.
 • Öppen dialog med uppdragsgivare.
 • Individanpassat, lyhörd för individens behov/situation.
 • Regelbundna genomgångar av verksamhet.
 • Starkt engagemang.
 • Ej dömande och kategoriserade, mer forskande och undersökande.