Nyheter


Vi vet hur isolering ökar utsattheten för våldsutsatta kvinnor och barn, både här i Sverige och i övriga världen. Det tillkomna läget med Covid 19- viruset innebär att kvinnor kan tvingas till karantän med en förövare.  Många känner sig lamslagna av situationen, vilket gör att vårt samhälle måste agera och ta denna kunskap på största allvar.

Med anledning av denna akuta situation har Bogruppen valt att använda våra lediga lägenheter runt om i Sverige för den målgrupp som just nu riskerar att fara väldigt illa. Vi vill erbjuda socialtjänsten våra lägenheter till självkostnadspris för hyra, möblering och försäkring. Vi har i dagsläget lediga lägenheter i Östergötland, Jämtland och Stockholms län.

Våra övriga verksamheter är igång som vanligt och kan ta emot förfrågningar dygnet runt. Även vårat nya bonde för unga utsatta tjejer i åldern 16-20 har lediga platser just nu.

För mer info och placeringsförfrågningar kontakta oss på:
markus.erenius@bogruppen.se 
010-175 57 01
bogruppen.se
Just nu söker Bogruppen familjehem och jourhem i Stockholms län. 

Du som är familjehem får nära stöd av våra familjehemskonsulenter. Familjehemsarbete är ett teamarbete där du som familjehem är mycket viktigt.

-Vi erbjuder utbildning och grupphandledning regelbundet

-Vi erbjuder stöd till biologiska barn i familjehem utifrån familjens önskemål och uppdrag som familjehem.

-Alla barn och ungdomar som placeras i Bogruppens familjehem kan erbjudas behandling genom öppenvård.

-Bogruppen har beredskap kvällar, nätter och helger.

Vill du veta mer? Kontakta oss på 010-17 55 732 eller gå in på bogruppen.se
Läs mer