Välkommen till Bogruppen Öppenvårdsmottagning


Vid kajen i Hammarby sjöstad samarbetar en grupp behandlare bestående av psykologer, psykoterapeuter. Vi välkomnar individer, par och familjer men också medarbetare och arbetsgrupper i behov av stöd kring frågor kopplade till mående och psykisk hälsa.

Till oss kan man komma av olika anledningar. T ex att man känner sig nedstämd, har ångest, har funderingar över sin alkoholkonsumtion, eller helt enkelt inte känner sig tillfreds med tillvaron eller livet. Det kan vara kopplat till konkreta livsomständigheter, exempelvis relationer eller en arbetssituation som upplevs som otillfredsställande. Ibland vet man inte själv riktigt anledningen till varför man mår dåligt och ibland kanske oron är någon annans. Man kan även komma som anhörig.

Vi har bred kompetens inom områdena psykisk hälsa, neuropsykiatri och riskbruk/missbruk. Vår utgångspunkt är att helhetsperspektiv och individanpassning är nödvändigt för att de insatser vi ger ska ge långsiktiga resultat.

Vi är utbildade i flera perspektiv och använder oss bland annat av KBT (kognitiv beteendeterapi), PDT (psykodynamisk terapi) , EMDR (traumabehandling) och MI (motiverande samtal) beroende på hur din situation och dina önskemål ser ut.

Hjälp för företag
Vi erbjuder även behandling, metodstöd, handledning och konsultationer till andra företag. Alla insatser bygger på evidensbaserade metoder.

 

Kontakta oss gärna för mer information:
Markus Erenius/ Marknad- och Placeringsansvarig
markus@bo-gruppen.se
072-2215110