Bogruppen HVB


Vi finns i Rönninge/Stockholm och har 6 platser för pojkar i hemlik miljö och vänder oss till pojkar mellan 16 – 21 år. Problematiken kan vara missbruk och/eller kriminalitet, neuropsykiatriska problem och/eller psykisk ohälsa. Den unge kan även ha psykosocial problematik eller endast en komplicerad social situation.

Bogruppen HVBs ambition är att erbjuda skräddarsydda lösningar som är individuella, flexibla och av hög kvalitet, samt vara bron mellan familj/skola/arbetsliv/eget boende när annat stöd inte räcker till. Vår behandling är ett åtagande som gäller helheten för våra inskrivna klienter och vi finns tillgängliga för dem dygnet runt.

Vår behandlingsmetod

De unga som kommer till vårt HVB har stora svårigheter inom flera livsområden och rehabiliteringen går sällan obehindrat framåt utan upp och nedgångar är förväntade vilka används aktivt i behandlingen. Behandlingen bygger dels på att vi har en struktur för att få en god relation till klienterna och att vi tar deras målsättningar på allvar. I överenskommelser om mål och arbetsområden gör vi tillsammans korta planeringar med tät uppföljning. Personalen hjälper till med problemlösning och ger stöd och påminnelser vardagen.

Vid pågående missbruk eller återfall förstärker vi strukturen ytterligare med vår egen ”4-veckorsmetod”. Den bygger på socialstyrelsens och BUP:s riktlinjer och innebär att vi tillsammans med klienten identifierar risk- och skyddsfaktorer. Vi gör sedan en handlingsplan där vi arbetar med påverkbara risker och skydd. Klienter som behandlas enligt 4-veckorsmetoden har ett planeringsmöte var fjärde vecka där socialtjänsten och vårdnadshavare kan delta.

Skola eller annan sysselsättning

Alla ungdomar som bor på Bogruppen HVB ska ha en sysselsättning. Denna kan bestå av skola, praktik, behandling eller annan strukturerad aktivitet.  Det är av största vikt att ungdomarna ges möjlighet att fullfölja sin skolgång för att möjliggöra vidare val i samhället, såsom yrkesliv och/eller vidare studier. Det utanförskap som följer av att inte ha en komplett skolgång utgör ofta grunden för att inte heller kunna vidmakthålla drogfrihet. Vi har ett samarbetsavtal med Misa AB. Misa har stor erfarenhet av att kartlägga vilket stöd varje individ behöver för att kunna delta i arbetslivet genom praktik eller arbete.

 

Kontakta oss gärna för mer information:
Markus Erenius/ Marknad- och Placeringsansvarig
markus.erenius@bogruppen.se
010-17 55 701