Bogruppen


Kvalitetssäkring och ledningssystem

För oss på Bogruppen är det viktigt med kvalitet och att ledningssystemet som styr vårt arbete har en sammanlänkad funktion. Arbetet med dokumentation, förståelse och uppföljning av rutiner och arbetssätt är centralt och ett dagligt inslag i alla våra verksamheter.
Bogruppen har har tydliga rutiner gällande egenkontroller, avvikelserapportering samt klagomålshantering.

Våra medarbetare

Bogruppen värnar om att ha en så bred kompetens både erfarenhetsmässigt och utbildningsmässigt som möjligt. Detta för att kunna matcha de förfrågningar vi får så tydligt och bra som möjligt. Bogruppens arbetslag består bland annat av, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter, beteendevetare, socionomer, undersköterskor, mentalskötare sjuksköterska, psykologer, drog- och alkoholterapeut.

Ägarstruktur

CIK holding
Huvudägare: Peder Ring 60%
Minoritetsägare: privatpersoner 40%

Bogruppen i Östergötland AB
100% ägs av CIK holding

Bogruppen familjehem i Sverige AB
100% ägs av Bogruppen i Östergötland AB

Bogruppen HVB i Sverige AB
100% ägs av Bogruppen i Östergötland AB

Styrelse och Ekonomi

Läs mer på allabolag.se