Konsulentstödda familjehem


Bogruppens familjehem erbjuder jourhem och familjehem och arbetar med att rekrytera, utreda och stödja familjerna som tar emot utsatta barn och ungdomar.
Våra konsulenter besitter en bred kompetens och de har många års erfarenhet av kommunal socialtjänst.

Våra konsulter stödjer och handleder familjehemmet genom hembesök och telefonsamtal. För stöd utanför kontorstid finns det alltid en konsulent tillgänglig 24 timmar om dygnet. Detta kompletteras med handledning i grupp för familjehemmen.

Verksamhetschef:

Helena Bergstedt
helena@bo-gruppen.se
Tel: 011-250 554