Konsulentstödda familjehem för barn och unga i åldern 0–17 år


Bogruppens familjehem erbjuder jourhem och familjehem och arbetar med att rekrytera, utreda och stödja familjerna som tar emot utsatta barn och ungdomar.
Våra konsulenter besitter en bred kompetens och de har många års erfarenhet av kommunal socialtjänst.

Våra konsulter stödjer och handleder familjehemmet genom hembesök och telefonsamtal. För stöd utanför kontorstid finns det alltid en konsulent tillgänglig 24 timmar om dygnet. Detta kompletteras med handledning i grupp för familjehemmen.

Läs gärna mer om hur våra familjehem fungerar, samt hur du ansöker om att bli familjehem på www.tilltrofamiljehem.se.

Tilltro familjehems hemsida

Verksamhetschef:

Helena Bergstedt
helena@tilltrofamiljehem.se
Tel: 011-250 554