Vid placeringsförfrågningar kontakta Markus Erenius tel: 011-250 560 eller markus@bo-gruppen.se


Boendestöd

Bogruppen erbjuder boendestöd för människor med olika fysiska och/eller psykiska hinder samt missbruksproblematik. Vi erbjuder även stöd i redan befintlig bostad.

Läs mer

Stödboende 16–20 år

Boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16–20 år. Insatsens huvudsakliga syfte är att under trygga former träna och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv.

Läs mer

Kliniskt team

Bogruppens kliniska team arbetar med att stärka den kliniska verksamheten och trygga upp vårdkvalitén. De utför bedömningar och tester samt handleder/vidareutbildar personal.

Läs mer

Senaste nytt

Vad alla barn borde veta om sexuella övergrepp. ... Läs merSe mindre

Har dina barn koll på vad sexuella övergrepp är? Barnkanalen och Lilla Aktuellt pratar om ämnet hela veckan.

2 veckor sedan  ·  

Läs på Facebook